Het werken met hout trekt mij aan, omdat het zowel een fysieke als een mentale bezigheid is. Het laat nog genoeg ruimte over om je gedachten af te laten dwalen, dat maakt dat het zo ontspannend werkt. Het is juist ook een spannende bezigheid, want niets is zo veranderlijk als hout. Vormt het werkstuk wel zo uit het hout zoals je het in je hoofd had zitten? Wat kom ik tegen in het hout? Houdt het hout zich goed? Enzovoort.

 

Soms kom je verrassende vormen in het hout tegen: dat ervaar ik als cadeautjes. Je moet ze wel zien en leren om er gebruik van te maken! Zo kan het gebeuren dat er een ander beeld gecreëerd wordt dan je jezelf had voorgenomen.

Zo maken we hier naast mensfiguren ook abstracte vormen. Het is iedere keer weer een wonder dat een dode boom als het ware weer tot leven wordt gebracht. Het is, en blijft, continu een uitdaging om beelden te maken. Geen beeld is gelijk, dus ieder werkstuk is uniek.

Ik wil verder met mijn autonome werk als zoektocht in vormgeving: figuratief met een krachtige eigen toegevoegde waarde”.


Beeldhouw-Opdrachten:

Ook houten beelden kunnen vervaardigd worden in opdracht!

De reden dat mensen een opdracht geven heeft vaak te maken met een bijzondere gelegenheid, iets speciaals of iets persoonlijks.  Daarom zal ik eerst een gesprek hebben met de potentiële opdrachtgever. Als ik er wat mee kan en ook ik zie de opdracht zitten, zal ik naar aanleiding van dat gesprek een klein model maken. Als deze klaar is zal ik dat met de opdrachtgever bespreken. Als de opdrachtgever ook tevreden is over het model,  dan wordt het verder vorm gegeven. Uiteraard zijn er in dat stadium nog aanpassingen mogelijk.  We zullen verder spreken over het te gebruiken materiaal, de grote van het kunstvoorwerp en we zullen samen een prijs afspreken.

Door eerst een ontwerp te maken   (in bijv. boetseerwas of klei) in combinatie met mijn eigen werk,  heeft de opdrachtgever toch een aardig beeld van het eindresultaat. Toch zal het eindresultaat vaak verrassend zijn omdat toch iedereen een eigen “beeld” vormt in hun hoofd van het eindresultaat.

Heel belangrijk is dat de opdrachtgever mij het vertrouwen geeft. En mij vorm laat geven op mijn eigen manier.   De wijze waarop ik vormgeef is te zien op deze site.

Elk beeld wat vervaardigd wordt, is absoluut een unicum wat het ook heel bijzonder maakt