Abstractie komt van het Latijnse woord abstráhereweglaten. Abstractie is het weglaten van alle niet essentiële informatie of aspecten om meer fundamentele structuren zichtbaar te maken.

Dus Abstracte beelden  is een onderdeel van een kunststroming, die men kort samengevat, zou kunnen omschrijven als ‘de kunst van het weglaten’.

Bij het zgn. Abstraheren (weghalen dus) worden abstracte beelden vanuit een gevoel of abstract idee vertolkt waarbij de werkelijkheid nog wel te herkennen is. Dus geabstraheerde beelden staat hiermee tussen de figuratieve beelden en abstracte beelden.

Een voorbeeld van een geabstraheerd beeld:

 

Abstracte beelden hebben weliswaar geen direct herkenbare voorstelling, maar meestal zijn ze wél gemaakt naar aanleiding van iets. Een abstract beeld zou je kunnen zien als de oplossing van een beeldend probleem dat een beeldhouwer zich heeft gesteld.

Er kunnen onderliggende principes zichtbaar gemaakt met vormen en kleuren, ritmes en contrasten. Abstracte kunst ontstond in het begin van de 20e eeuw. Het komt voor in de beeldhouwkunst en de schilderkunst van de 20ste eeuw  en vindt nog steeds aanhangers in de hedendaagse kunst.

 

Bij abstracte beelden gaat het vaak vooral om de kwaliteit van de vormgeving. Dus de samenhang van de vormen is belangrijk ook moet een Abstract beeld in ‘evenwicht’ zijn. Bij het vervaardigen van een abstract beeld houdt men rekening met die wetmatigheden. Het is een kwestie van heel goed kijken en elke keer beslissen wat weg kan en wat niet. De beweging die in het beeld komt kan doorgezet worden door het gehele beeld.

Vaak worden eerst studies in klei of boetseerwas gemaakt om te zoeken naar de juist vorm en om zo  de vorm in de vingers te krijgen.

een voorbeeld van een abstract beeld

Dus kort gezegd;  Abstracte beelden (kunst) is een richting binnen de moderne kunst waarin niet altijd wordt geprobeerd om objecten uit de natuurlijke wereld weer te geven en er hoeven geen zaken uit de reële wereld te zijn afgebeeld!

Share This: